Open Badges Croatian

Jasne upute:

kako bi se prijavili za Open Badge, učenik mora imati neku web platformu (na primjer Google Drive, Office365, OneDrive) ili blog za prijavljivanje ili predstavljanje teme koja se prijavljuje.
Aplikacija Badge povezana je s gore navedenim izvješćem ili prezentacijom

kliknite ikonu Badga za koju se želite prijaviti
naći ćete više informacija o badgu za koju se prijavljujete
kliknite “otvoreni kriteriji u novom prozoru"
ispunite aplikaciju i povežite datoteku privitka (izvješće, prezentacija, blog)


Kliknite ikonu Badge aplikacije da biste vidjeli ciljeve učenja, potrebne dokaze i ispunite obrazac za prijavu.